MULTIVENDOR პლატფორმა

არსებობს მიზეზი, რის გამოც ჯეფ ბეზოსი ფორბსის სტატიკურ კვლევებში ღირსეულ პირველ ადგილს იკავებს.

მულტი ვენდორ პლატფორმა არის ერთგვარი ბიზნეს მოდელი, რომელსაც წარმატებით იყენებენ ისეთი ინდუსტრიული გიგანტები, როგორებიც არიან Amazon, Ebay, Aliexpress, Etsy, Walmart და ა.შ. თუკი გადაწყვეტთ გამოიყენოთ თქვენს ელექტრონულ კომერციულ მაღაზიაში ინტეგრირებული ეს უნიკალური დანიშნულების მრავალშემოსავლიანი ფუნქცია, თქვენ საშავლება გექნებათ შექმნათ გიგანტური ონლაინ ბაზარი, სადაც მრავალ სხვადასხვა ბიზნესის მფლობელებს და მოვაჭრეებს შესაძლებლობა ექნებათ თქვენი პლატფორმის გამოყენებით გაყიდონ საკუთარი პროდუქტები.

ამგვარად ვენდორებს ანუ სხვა გამყიდველებს აქვთ საკუთარი მართვის პანელი თქვენ მაღაზიაში, ადგილი საიდანაც მართავენ საკუთარ პროდუქტებს, ინვენტარიზაციას, გაყიდვებს და შეკვეთებს. შესაბამისად მულტი ვენდრო პლატფრმა გეხმარებათ შექმნათ კომერციული მარკეტი ერთგვარი ბაზარი, რომელიც არამარტო თქვენს ბიზნეს მოდელზე იქნება აგებული არამედ უამრავი სხვა მეწარმეებსაც და ბიზნესის მფლობელებსაც ერთიანად მოიცავს.

დღესდღეისობით მოვაჭრეები ეძებენ თავიანთი პროდუქტების სხვადასხვა ონლაინ მარკეტებზე გაყიდვების შესაძლბლობს, რათა გაზარდონ საკუთარი პროდუქტების კონვერტაციის მაჩვენებლები და დააჩქარონ საკუთარი წარმოების ამოგება. თქვენი პლატფორმა კი ყოველივე ამის გარანტიას – ინდუსტიის წამყვანი ტექნოლოგიების და ინსტრუმენტების გამყენებით საუკეთესოდ იძლევა!

მნიშვნელობა: კომპლექსური საწარმოს მშენებელობა
დანიშნულება: ურთიერთ-თანამრომლობით გზით რესურესბის გაერთიანება და წინსვლა
მიზანი: ბიზნესის შემოსავლიანობის უნარის ამაღლება და გაათმაგება

თქვენი მულტი ვენდორ პლატფორმის ადმინისტრაციული სახე

თქვენ, როგორ ბიზნესის გენერალურ მფლობელი აკონტროლებთ აბსოლიტურად ყველაფერს თქვენი სამმართავი პანელიდან:

საშვალება გაქვთ დაუწესოთ თქვენს ვენდორებს ანუ მოვაჭრეებს ტარიფები, საკომისიოები, მოგება თანაფარდობების პროცენტები და განახორიელოთ ყოველი ოპერაციის და შესყიდვის დროს თანხების ავტომატურად გაყოფა და ჩამოჭრა, სხვადასხვა პროდუქტებთან თუ გამყიდველებთან მიმართებაში, აგრეთვე მომენტალურად ასახოთ ყოველი ოპერაციის დეტალები თქვენს ყოველკვირეულ ხარჯთაღრიცხვებში. ასევე მართოთ თქვენი ვენდორების ანგარიშები მაგალითად: თქვენს სისტემაში შეგიძლიათ შექმნათ სააბონენტო გეგმები სხვადასხვა პირობებისა და შეზღუდვების მქონე მოვაჭრეებისთვის, რათა მიიღოთ

ყოველთვიური გადასახადები ვენდორებისაგან, შეიყვანოთ თქვენი ვენდორები ნომენკლატურულ სიებში და კატეგორიებში მათი შეთავაზებადი პროდუქტების მიხედვით. შეუჩეროთ აქტიური სტატუსი თქვენ ვენდორებს დავალიანებების გადაუხდელობის გამო, აგრეთვე დაუწესოთ სხვადასხვა ლიმიტები და შეზღუდვები მათ მაგალითად: პროდუქტების რაოდენობრივ გაყიდვასთან ან დივიდენდების გამომუშავებასთან დაკავშრები და ა.შ, ავტომატიზირებულად აწარმოოთ დადასტურებული პროდუქტების მოდერაცია და მონიტორინგი, რათა მხედველობის არეალიდან არ გამოგჩეთ რაიმე არაკანონზომიერება.

თქვენი მულტი ვენდორ პლატფორმის სამომხმარებლო მხარე

გადაწყვეტილება, რომელიც ეხმარება მოვაჭრეებს მარტივად გახსნან ელექტორნული მაღაზიები, გაყიდონ საკუთარი სერვისები და პროდუქტები ონლაინ რეჟიმში, თქვენს ერთიან კომერციულ დაწესებულებაში

თქვენი პლატფორმის გამოყენებით საქმეთწარმოება, ბიზნესების მართვა და ონლაინ ვაჭრობების განხორციელება მოქნილი, ეფექტური, მომგებიანი და მოსახერხებელია თქვენი ვენდორების მხრიდან – ყოველ თქვენ ვენდორს გააჩნია საკუთარი სამმართავი პანელი, რომელიც გაჯერებულია მრავალფუნქციონალური შესაძლებლობებით მაგ: ანალიტიკური მხარეებით, პროდუქტების დამატებით მათი რედაქტირებითა და ატრიბუტების დართვით, ვალუტისა და ბაზარზე გასატანი ენის არჩევით, სხადასხვა კატალოგების ვიტირნების საგამოფენო და საინფორმაციო გვერდების შემუშავებით, ინტერაქტიული გამოკითხვების შექმნით, პროდუქტებზე მიწოდების ტარიფების დაწესებით, სოციალური ქსელების ინტეგრაციით და ა.შ.

ყოველ თქვენს ვენდორებს აქვთ უნიკალური საშვალება თქვენს გიგანტურ მარკეტში შეიმუშაონ და შექმნან საკუთარი მიკრო მაღაზიები, რომელთაც ექნებათ მინიჭებული კუთვნილი ბიზნეს მისამართები და სახელები, ვენდორებს კი შეეძლებათ ისინი დაარეკლამონ სოციალურ ქსელებში – გაუზიარონ მეგობრებს და გახადონ თქვენი კომერციული დაწესებულება ერთ-ერთი ყველზე პოპულარული და რენტაბელური თქვენს ინდუსტრიაში. აგრეთვე შესაძლბლობა ექნებათ მოაწესრიგონ საკუთარი მიკრო მაღაზიები: დაურთონ საკუთარი საქმიანობის ახწერები, ლოგოები, ბანერები, ქოვერ ფოტოები, პროდუქტები მისი ფილტრებითა და ატრიბუტებით, მოარგონ დიზაინები, მიანიჭონ ფიიზკური ადგილმდებარეობები საკუთარ ბიზნესებს.

ამგვარად ყოველ წარატებით განხორციელბულ ოპერაციულ შესყიდვაზე თქვენს ვენდორებს საკუთარ სამმართავ პანელში მიუათ შეტყობინებები რათა დროულად დაამუშაოთ საკუთარი შეკვეთები ავტომატიზირებული საშაველებებით, რომელიც თქვენს ელექტრონულ პლატფორმაშია სინქრონიზირებული. მართონ საკუთარი კატალოგები და ინვენტარები თრექინგ-კოდ მეთოდებით, გააბან კომუნიკაციები/ურთიერთობები – აწარმოონ მხარდაჭერა უზრუნველყოფა საკუარ კლიენტებთან, მიიღონ უკუკავშირები და მიმოხილვები მათსავე პროდუქტებთან დაკავშირებით მათივე კლიენტებისგან და ა.შ

8934104530103
4206231239120
63026492134711

თქვენი მახვილგონიერი ხედვები

მიუხედავად იმისა ხართ ინდივიდუალური მეწარმე, კორპორატიული თანამშრომელი თუ დიპლომირებული ექიმი მულტი ვენდრო პლატფორმა – თქვენ მოგცემთ უნივერსალურ შესაძლებლობებს სიაახლეები და განსახვავებები, მომგებიანი მიდგომები და ინოვაციური ხედვები შეიტანოთ თქვენ საქიანობაში მაგალითად:

შეკრიბოთ თქვენს ინდუსტრიაში ან მის გარეთ მოღვაწე სხვადასხვა სერვისებისა და პროდუქტების მწარმოებლები და მათი პოტენციური მყიდველები ერთად თქვენს კომერციულ პლატფორმაში და აწარმოოთ მათი პროდუქტებისა და სერვისების არამარტო გაყიდვა არამედ გაქირავებაც ონლაინ რეჟიმში (ავტომობილების, ფართების, ნივთების და ა.შ) აგრეთვე მოახდინოთ პროდუქტების ვირტუალური დაჯავშვნაც მაგ: სასტუმრო ოთახების, ღონისძიებების, პროდუქტების, რესტორნებისა და მინი ბარების და სხვა მომსახურებების, განახორციელოთ თქვენ ვენდორებსა და თქვენს საქონელზეც ონლაინ წინასავაჭრო განვადება. თქვენი პლატფორა გაძლევთ ყოველივე ამის კომერციულ მოგებისუნარიანობაზე გათვლილ პრიორიტეტულ შესაძლებლობებს და საშვალებებს.

“მე იდივიდუალური მეწარმე გახლავართ და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მუდმივი განვითარება, რაციონალური სიახლეების დანერგვა და შემოტანა ქართულ ბაზარზე, აგრეთვე შესაძლებლობების და ღირსეული სამსახური ადგილების შექმნა, რომელსაც წარმატებით გამოიყენებენ მრავალ ათასაიანი საზოგადოებრივი ჯგუფები ეს ჩემი კრედოა, როგორც მეწარმის! პროექტი, რომლის განხორციელებასაც უკვე მრავალი წელია ვფიქრობდი თქვენი დახმარებით ფრთები ჩემთვის ყველაზე საუკეთესო გზით შევასხი, რისთვისაც პირველ რიგში მადლობელი ვარ თქვენი. ამ ეტაპზე ყველაფერი იდიალურად მიდის ჩემი ბიზნესი ავტომატიზირებულად მუშაობს და შემოაქვს პრივილეგირებული შემოსავლები ჩემთვის. მე კი ყოველივე ეს მაძლევს ძალიან დიდ დროს და უპირატესობას სხვებთან მიმართებაში, ახალი ბიზნეს გარღვევებისათვისაც და საკუთარი სხვა მიზნების განხორციელებისათვისაც მოვემზადო.”

tesi
მიხეილ მჭედლიშვილი ბიზნესმენი, მეწარმე და მომსახურების სფეროს ხელმძღვანელი, სპეციალისტი
error: Alert: Content is protected !!